سنگ های خاص و ویژه :  این طرح ها جهت پوشش کامل هر قسمت که بتوان سنگ کار نمود تولید شده اند و در رقابت با مشابه طبیعی خود فوق العاده مقاومتر و ارزانتر میباشند.

 


RSS
 
 

طراحي توسط نت كار